Header

Grundläggande elkunskap inom VA

Kunskaper

  • Redogöra för hur man läser elscheman och förklara vad de vanligaste symbolerna betyder.
  • Utifrån behörigheter och elsäkerhet förklara vad som är tillåtet att göra gällande elinstallationer.
  • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

  • Utföra riskbedömningar innan påbörjat arbete.
  • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar när så är påkallat.
  • Tillkalla behörig personal vid utförande av åtgärder utanför egna befogenheter.
  • Dokumentera och rapportera enligt rutiner.

Sidfot