Header

Anläggnings- och processkunskap inom reningsverk

Kunskaper

  • Redogöra för spillvattnets väg genom processen.
  • Redogöra för innebörden av mekanisk, biologisk, respektive kemisk rening, vilka problem som kan uppstå, samt hur dessa kan åtgärdas.
  • Redogöra för hur man tar hand om restprodukter.
  • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos olika typer av processutrustning, hur de underhålls och repareras.

Sidfot