Header

Ledningsarbeten

Kunskaper

 • Förstå ledningsnätskartor samt redogöra för de viktigaste symbolerna.
 • Redogöra för hur man stänger av ledningsnät eller agerar för att säkerställa att skada går att reparera vid ledningsarbete.
 • Redogöra för hur man driftsätter ledningsnät efter ledningsarbete på ett korrekt och säkert sätt.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra felsök på ledningsnät och reparera eller byta ut del som är trasig med rätt metod och material.
 • Utföra riskbedömning och arbete utifrån gällande lagstiftning.
 • Arbetsleda, samordna och arbeta med anläggningsarbeten i ledningssystem vid reparationer.
 • Arbetsleda, vägleda och arbeta med friläggande av rör och ventiler, återställning, höljning av frilagd yta, med mera.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett säkert och korrekt sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.

Sidfot