Header

Felsökning inom avloppsnät och dricksvattennät

Kunskaper

  • Redogöra för metoder och verktyg för spårning/felsökning av avloppsnät och dricksvattennät.
  • Redogöra för olika typer av fel som kan uppstå i ledningsnäten.
  • Förstå ledningsnätskartor och redogöra för de vanligaste symbolerna.
  • Beskriva hur riskbedömningar och arbete utifrån gällande lagstiftning genomförs.
  • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

  • Hantera och läsa av mätinstrument och mätmetoder samt utföra systematisk felsökning i ledningsnäten.
  • Utföra läcksökning.
  • Bedöma om lokaliserade fel är akuta eller hamnar på underhållslistan.
  • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
  • Vid behov beställa reservdelar, extra resurser för åtgärdande av fel.

Sidfot