Header

Service och underhåll inom ledningsnät

Kunskaper

 • Förstå underhållsplaner och ledningskartor.
 • Redogöra för skillnaden mellan förebyggande och avhjälpande underhåll.
 • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras.

Färdigheter

 • Utföra inspektioner, besiktningar, service och underhåll av anordningar på ledningsnät utifrån underhållsplaner och ledningskartor.
 • Utföra tryck- och flödesmätning på ledningsnätet.
 • Ta vattenprover utifrån behov och riktlinjer.
 • Utföra riskbedömningar och arbeta utifrån gällande lagstiftningar.
 • Utföra erforderlig dokumentation och rapportering.
 • Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
 • Använda för uppdraget rätt säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt.
 • Bemöta kunder på rätt sätt och informera om påverkan till kund utifrån aktuella rutiner.

Sidfot