Header

Grundläggande processkunskap inom VA

Kunskaper

  • Beskriva det hydrologiska kretsloppet.
  • Beskriva dricksvattnets, spillvattnets, respektive dagvattnets väg genom hela processen.

Sidfot