Header

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Kunskaper

  • Redogöra för hur samplanering, respektive brist på samplanering kan påverka arbetet.
  • Redogöra för hur avbrott hos kund samt avstängning av nät planeras och informeras.
  • Redogöra för vad som ska dokumenteras och rapporteras, samt vikten av att det görs vid rätt tid och når rätt mottagare.

Färdigheter

  • Utifrån uppdrag planera, anpassa och omprioritera arbetet med hänsyn till resurser, underhållsplaner, lagar och föreskrifter, samt uppkomna situationer.
  • Arbeta med problemlösning utifrån behov, mandat, behörighet och konsekvensanalys.
  • Arbeta proaktivt genom att föreslå förbättringar i förebyggande syfte.
  • Hantera arbetsplatsens olika digitala system för dokumentation och rapportering, samt använda ett för alla tydligt och korrekt yrkesspråk.

Sidfot