Header

Spolning och filmning av ledningsnät

Kunskaper

  • Medarbetaren ska kunna:• Beskriva vilken utrustning som används och hur arbetet genomförs på ett säkert sätt.• Utföra riskbedömning innan arbete påbörjas och för uppdraget använda rätt säkerhetsutrustning.• Hantera och underhålla förekommande redskap, verktyg, maskiner och instrument på ett korrekt och säkert sätt.
  • Dokumentera planering, genomförande och uppföljning av arbetet enligt gällande rutiner.
  • Utföra spolning och filmning av ledningsnät.
  • Medarbetaren ska kunna:
  • Redogöra för syftet till att spolning och filmning av ledningsnät utförs.

Sidfot