Header

Den egna rollen

Kunskaper

  • Redogöra för den egna rollens uppdrag och avgränsningar.
  • Redogöra för den personlige assistentens roll, ansvar och avgränsningar.
  • Reflektera över skillnader i att vara arbetsledare, coach, instruktör, mentor, medarbetare, vad det kan innebära, samt uppvisa insikt om att yrkesrollen ofta innebär en kombination av förhållningssätt.
  • Redogöra för vikten av att kunna anpassa sin roll utifrån syfte, mål, och individ.
  • Ge exempel på etiska dilemman som kan uppstå i arbetet.

Färdigheter

  • Anpassa sitt förhållningssätt utifrån den roll som situationen kräver.

Sidfot