Header

Omvårdnad inom personlig assistans

Kunskaper

 • Förklara vikten av individens delaktighet i den vardagliga omvårdnaden.
 • Förklara i vilka sammanhang man kan/ska motivera individen att utifrån egen förmåga, bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen och varför det är viktigt att de efterlevs.
 • Redogöra för de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner (P-ass och brukare).
 • Redogöra för vad som menas med egenvård och assistentens roll kopplat mot egenvård.
 • Uppvisa insikt om att enskilda individer inte kan generaliseras och kräver individuella lösningar.

Färdigheter

 • Motivera och stödja individen att utifrån egen förmåga, behov och vilja bli så självständig som möjligt vid personlig hygien, samt vid av- och påklädning.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller för den egna personliga hygienen.
 • Följa de rutiner och riktlinjer som gäller vid sjukdom och allmänna infektioner.
 • Följa de regler och rutiner som gäller för egenvård.
 • Söka, begära information och kunskap gällande den enskilde individens förutsättningar och behov.

Sidfot