Header

Arbetsmiljö i rollen som personlig assistent

Kunskaper

 • Ge exempel på situationer där hot och/eller våld kan uppkomma, samt hur man kan hantera och förebygga hotfulla situationer.
 • Ge exempel på hur stress kan påverka kvaliteten i arbetet och hur man kan förebygga stress.
 • Förklara det egna ansvaret för en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.
 • Ge exempel på olika hjälpmedel vid lyft och förflyttningar och i vilka sammanhang de ska användas.
 • Ge exempel på risker kopplade till lyft och förflyttningar, samt hur de kan förebyggas.
 • Ge exempel på vanliga ergonomiska skaderisker och hur man kan förebygga dem.

Färdigheter

 • Hantera och rapportera hotfulla situationer utifrån gällande riktlinjer.
 • Planera och prioritera arbetet tillsammans med arbetsledning i syfte att förebygga stress.
 • Arbeta med sin egen kropp på ett ergonomiskt riktigt sätt.
 • Arbeta med hjälpmedel på ett korrekt och säkert sätt vid lyft och förflyttningar.
 • Rapportera brister i arbetsmiljön.

Sidfot