Header

Fastighetens brandskydd

Kunskaper

  • Redogöra för syftet med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
  • Förklara vad ett besiktningsprotokoll är innebär.
  • Redogöra för hur fastighetens brandskydd är uppbyggt och fungerar.
  • Redogöra för hur ansvaret är fördelat mellan fastighetsägare och verksamhet.

Sidfot