Header

Säkert VVS-arbete

Kunskaper

  • Redogöra för vilken befogenhet hen har kopplat till VVS-arbete.
  • Redogöra för rutiner kopplat till säkert VVS-arbete.

Färdigheter

  • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
  • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
  • Tillkalla behörig personal när så är påkallat.
  • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Sidfot