Header

Parkeringssystem och betalsystem

Kunskaper

  • Redogöra för parkerings- och betalsystem som finns kopplade till arbetsplatsen.
  • Redogöra för rutiner kopplat drift av parkerings- och betalsystem.

Färdigheter

  • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
  • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
  • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Sidfot