Header

Garageportar och passagesystem

Kunskaper

  • Ge exempel på vanligt förekommande passagesystem.
  • Redogöra för vanliga funktionsproblem och skador kopplat till passagesystem och portar.
  • Redogöra för rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.

Färdigheter

  • Utföra rutiner vid funktionskontroll av garageportar och passager.
  • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
  • Rapportera och tillkalla behörig personal vid åtgärdande av fel som ej kan åtgärdas direkt.
  • Avisera och informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
  • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Sidfot