Header

Renhållning

Kunskaper

  • Ge exempel på olika arbetsuppgifter som är kopplade mot området renhållning.
  • Förklara vilka rengöringsmedel och redskap som ska användas beroende på uppgift och område.
  • Redogöra för vilken skyddsutrustning som ska användas för de olika momenten.
  • Förklara innebörden av ett gott resultat.
  • Utifrån rådande rutiner, ge exempel på skrot och avfall som inte ska/kan omhändertas och hur det ska hanteras.

Färdigheter

  • Utföra rengöring enligt ronderingsschema med för ändamålet rätt redskap, rengöringsmedel och skyddsutrustning.
  • Säkerställa att rengöring som påverkar kunder aviseras på ett korrekt och tydligt sätt.
  • Anmäla förekomst av skrot och avfall som ej kan omhändertas direkt, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
  • Rapportera avvikelser och saker som ej går att åtgärda på en gång, till arbetsledning enligt rådande rutiner.
  • Säkerställa gott resultat efter utfört arbete.

Sidfot