Header

Säkert ventilationsarbete

Kunskaper

  • Redogöra för vilken befogenhetsgrad hen har vid ventilationsarbete.
  • Redogöra för rutiner kopplat till säkert ventilationsarbete.

Färdigheter

  • På ett säkert sätt utföra felsökning, underhåll och åtgärda fel utifrån uppdrag och befogenheter.
  • Informera berörda parter om avbrott och avstängningar.
  • Tillkalla behörig personal när behov uppstår.
  • Rapportera och dokumentera utifrån gällande rutiner.

Sidfot