Header

Exempel på användningsområden för kompetensstandard:

  • Introduktion
  • Matchning – utvärdering
  • Kompetenskartläggning
  • Kompetensutveckling
  • Omställning
  • Praktik
  • Rekrytering
  • Skapa utbildningar
  • Upphandling
  • Validering

Sidfot