Header

Drifttekniker elnät – lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

  • Redogöra för krav som ställs vid kopplingar i nät utifrån ESA och arbetsmiljöföreskrifter, samt hur elarbete ska genomföras på ett säkert sätt.
  • Redogöra för hur lagar och föreskrifter påverkar en färdig anläggning, hur anläggningen kan anpassas utifrån lagar och föreskrifter, samt vilka krav som ställs gällande drifttagning och underhåll.
  • Redogöra för hur EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. underhållshandböcker kan stötta i att hitta samband och kundnytta i arbetet med nätdrift och skötsel, samt hur de bör tillämpas.
  • Redogöra för övriga delar i EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som påverkar arbetet med nätdrift och skötsel.

Färdigheter

  • Utföra elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
  • Utföra riskbedömningar och utarbeta arbetsplaner utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
  • Planera och leda bygg- eller ombyggnadsarbete av eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Sidfot