Header

Distributionselektriker - introduktion

Kunskaper

  • Redogöra för hur man lägger upp uppdrag, rapporterar fel, slutför uppdrag, med mera i gällande digitala system.
  • Redogöra för varför man utför riskbedömningar.
  • Redogöra för vikten av kommunikation med kund, driftcentral och arbetsledning under pågående arbete.

Färdigheter

  • Dokumentera, rapportera och kommunicera i gällande digitala system på ett korrekt och tydligt sätt.
  • Lösa problem som uppstår i en arbetssituation och föreslå förbättringar.
  • Utföra spänningsprövning innan arbete påbörjas på ett korrekt sätt.
  • Utföra felsökning i jordkabel- och luftledningsnät genom att använda rätt mätinstrument och mätmetoder.
  • Utföra riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment och innan drifttagning på ett korrekt och säkert sätt.
  • Informera kund innan, under och efter arbete om vad som sker och vad det innebär, samt säkerställa att kund förstår.

Sidfot