Header

Distributionselektriker - stolparbete

Kunskaper

  • Redogöra för innehållet i lagar och förordningar gällande stolparbete.
  • Redogöra för vilken personlig skyddsutrustning som krävs vid stolparbete.
  • Redogöra för hur hissning av material ska utföras på ett säkert sätt.

Färdigheter

  • Utföra stolparbete, stolpresning och stagförankring på ett säkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter.
  • Utföra hissning av material på ett säkert sätt.
  • Hjälpa nödställd att ta sig ner från stolpe eller korg på ett säkert sätt.
  • Använda för ändamål rätt skyddsutrustning.
  • Utföra rapportering av skada och tillbud.

Sidfot