Header

Distributionselektriker - lagkrav och ESA

Kunskaper

 • Utföra montering, skarvning och schaktning i belysningsnät.
 • Utföra underhåll och kontroll av belysningsnät.
 • Utföra felsökning och felavhjälpning i belysningsstationer och belysningsnät.
 • Tolka el-scheman och andra dokument kopplat till arbetet.
 • Utföra nybyggnad, ombyggnad, driftsättning, underhåll och reparation av lågspänningsnät.
 • Utföra montering och inkoppling, samt besiktning och underhåll av kabelskåp och belysningsstolpar.
 • Utföra rötskadebesiktning innan arbete i stolpe påbörjas.
 • Utföra besiktning av stagning och förankring vid belysningsarbete.
 • Dokumentera i besiktningsprotokoll på ett korrekt sätt.
 • Utföras kontroll för drifttagning på ett korrekt sätt.
 • Hantera verktyg, maskiner och annan utrustning på ett för ändamålet korrekt och säkert sätt.

Färdigheter

 • Utföra bygg- eller ombyggnadsarbete av en eldistributionsanläggning utifrån gällande lagar och föreskrifter.
 • Utföra riskbedömningar och elarbete vid elektrisk fara utifrån arbetsmiljöföreskrifter och ESA.
 • Tolka och arbeta efter arbetsplaner utifrån ESA.

Sidfot