Header

Digitala program för administration

Kunskaper

  • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
  • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.

Färdigheter

  • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
  • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.

Sidfot