Header

Medarbetarskap

Kunskaper

  • Reflektera över sin egen roll, befogenheter och ansvar gentemot andra man möter på arbetsplatsen.
  • Reflektera över hur samarbete mellan kollegor kan stärka en grupp och organisation.

Färdigheter

  • Planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.
  • Ta initiativ och bidra med egna lösningsförslag inom sina befogenheter.
  • Skilja på det privata och det professionella i sitt uppdrag.

Sidfot