Header

Beredare - lagkrav, EBR och ESA

Kunskaper

 • Ta fram underlag för nätets drift och underhåll utifrån nätägarperspektiv med hänsyn tagen till karakteristik, kortslutningsströmmar, felströmmar och induktion.
 • Självständigt och som företrädare för nätägare anskaffa erforderliga tillstånd, samt träffa avtal med berörda individer och organisationer.
 • Ta fram arbetsmiljöplan och riskbedömning utifrån arbetsmiljölag och EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Utifrån EBR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ta fram rätt underlag för konstruktion, metod, produktionsteknik och HMS, samt utforma den mest effektiva distributionsanläggningen.
 • Använda Svensk Standards krav vid beräkning och dimensionering.
 • Utföra en mekanisk bedömning av en lednings utformning.
 • Upprätta markavtal med markägare.
 • Utföra markvärdering och stolpplacering.
 • Utifrån projekteringsavtal och tillämpning av beredningens fem steg upprätta en komplett beredningshandling.
 • Ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ett elnät med stöd av EBRs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kostnadskatalog.
 • Kontinuerligt uppdatera LCC-kalkyl, ta fram nulägeskalkyl, samt ta fram och uppdatera kalkyler för drift och underhåll.

Färdigheter

Sidfot