Header

Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Kunskaper

  • Förklara vad som menas med säkerhetsklassad tjänst och anläggning och vilka krav som ställs för att få utföra arbete i en säkerhetsklassad anläggning.

Sidfot