Header

Kundservice

Kunskaper

  • Redogöra för hur ärenden ska hanteras.
  • Redogöra för olika kommunikationskanaler och hur de används.
  • Redogöra för olika typer av ärendens väg genom processen.
  • Reflektera över den egna värdskapsrollen och innebörden av ett gott värdskap.
  • Beskriva organisationens verksamhetsområden och reflektera över vikten av att ha kunskap om detta.
  • Beskriva arbetsplatsens rutiner vid händelse av situation om hot och våld.

Färdigheter

  • Behärska befintliga system för exempelvis kommunikation, dokumentation och rapportering.
  • Hantera ärenden och välja rätt kanal för information och rapportering.
  • Vara en god representant för organisationen, uppvisa tillgänglighet och ett gott bemötande.
  • Arbeta proaktivt och komma med förbättringsförslag.

Sidfot