Header

Anställd i Sverige

Kunskap

  • Beskriva de centrala delarna i ett anställningsavtal och olika anställningsformer.
  • Förklara vad som menas med kollektivavtal.
  • Ge exempel på skyldigheter och rättigheter på svensk arbetsmarknad, som arbetsgivare och som arbetstagare.
  • Resonera kring begreppet arbetsplatskultur.

Sidfot