Header

Värdskap, service och bemötande

Kunskaper

  • Redogöra för innebörden av ett gott värdskap och bemötande, samt att utåt vara representant för verksamheten.
  • Beskriva skillnaden mellan personligt, professionellt och privat i sitt värdskap.
  • Beskriva rutiner för stöd och hjälp vid olika typer av situationer.

Färdigheter

  • Uppvisa ett gott värdskap, bemötande och ta egna initiativ.
  • Säkerställa sina egna kunskaper utifrån uppdrag.
  • Ge information och instruktion till besökare.
  • Framföra frågor och behov från kunder, samt ge förslag på åtgärder.
  • Bemöta människor i olika sinnestillstånd.

Sidfot