Header

Tillval - butik och försäljning

Kunskaper

 • Beskriva arbetsplatsens varor och/eller tjänster.
 • Redogöra för vikten av att ha kunskap kring det befintliga utbudet.
 • Förklara hur kundnöjdhet kan påverka verksamheten.
 • Redogöra för betydelsen av strategisk placering av varor eller information för ökad försäljning.
 • Redogöra för rutiner vid beställning, mottagning och registrering av varor.
 • Förklara vikten av god lagerhållning.
 • Redogöra för rutiner och regler vid kort- eller kontantbetalning, samt kvittohantering.
 • Redogöra för legitimationskontroll vid kassaarbete.

Färdigheter

 • Identifiera kundens köpsignaler, skapa intresse och medverka till köpbeslut.
 • Bidra till merförsäljning och säkerställa kundnöjdhet.
 • Placera produkter eller information på ett införsäljande sätt.
 • Upprätthålla, organisera och rengöra exponeringsytor.
 • Ta emot ankommande varor, stämma av mot följesedel och åtgärda eventuella fel.
 • Föra in varor i system enligt befintliga rutiner.
 • Sortera in varor rätt och upprätthålla ordning i lager.
 • Källsortera överblivet material utifrån rutin- och miljöinstruktion.
 • Använda och arbeta med nödvändiga funktioner i ett kassaregister.
 • Hantera kort- eller kontantbetalning enligt arbetsplatsens rutiner.
 • Vägleda kunder vid olika typer av betalning, såsom kort eller kontanter.
 • Hantera kvitto utifrån arbetsplatsens rutiner och kundens önskemål.
 • Informera om och hantera medlemskap (i förekommande fall).

Sidfot