Header

Kunskap om anläggning med drift och underhåll

Kunskaper

  • Beskriva verksamhetens organisation, syfte, vision och uppdrag.
  • Beskriva anläggningens uppbyggnad och utformning.
  • Förklara hur kundens helhetsintryck av besöket kan påverka verksamheten.
  • Reflektera över sin egen roll och uppdrag utifrån professionalism och lyhördhet för kunden.
  • Redogöra för hur verksamheten ur olika perspektiv arbetar med hållbar utveckling.
  • Ge exempel på hållbar utveckling, utifrån miljö, ekonomi samt ur ett socialt perspektiv.
  • Ge exempel på vilka sätt riktlinjerna påverkar både det egna uppdraget och ur besökarens perspektiv.

Färdigheter

  • Verkställa egenkontroll och städrondering, samt vid behov lämna förbättringsförslag av befintliga rutiner.
  • Utföra ett dagligt underhåll och säkerhetsövervakning av anläggningen.

Sidfot