Header

Digital kompetens och administration

Kunskaper

 • Resonera om innebörden av ett källkritiskt förhållningssätt av inhämtad information.
 • Redogöra för säker användning och hantering av digitala media och information.
 • Beskriva olika funktioner i program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Redogöra för arbetsplatsens riktlinjer för att spara filer i olika format.
 • Reflektera över fördelar och risker med sociala medier.
 • Reflektera över sin privata respektive professionella roll i sociala medier.
 • Ge exempel på hur olika typer av material får användas, utifrån upphovsrätten.

Färdigheter

 • Använda olika typer av kommunikation, så som e-post och sms.
 • Orientera sig i digitala miljöer.
 • Använda program för ordbehandling, kalkyl och presentation.
 • Hantera och spara filer på ett korrekt sätt.
 • Agera säkert, ansvarsfullt och källkritiskt i sociala medier.

Sidfot