Header

Hantering av bokning

Kunskaper

  • Redogöra för hantering av arbetsplatsens bokningsprogram.
  • Beskriva anläggningen, dess utrustning, säkerhet och andra funktioner.

Färdigheter

  • Hantera bokningar utifrån behov, önskemål och anläggningens förutsättningar.
  • Bemöta kunder och upprätthålla kommunikation under hela bokningsprocessen.
  • Informera, följa upp och säkerställa bokning internt.
  • Besiktiga och iordningställa lokal och utrustning före och efter aktivitet.
  • Tillhandahålla god service vid genomförande av aktivitet.
  • Instruera kunder om anläggning, utrustning, säkerhet och andra funktioner.
  • Söka egna lösningar på problem, eller veta var man tar hjälp.

Sidfot