Header

Katalogisering och digitalisering

Kunskaper

  • Redogöra för arbetsplatsens rutiner och instruktioner för katalogisering och digitalisering.
  • Redogöra för struktur och katalogisering av digitalt material.

Färdigheter

  • Praktiskt digitalisera, redigera och spara olika typer av material.
  • Strukturera och säkerställa resultat och sökbarhet av det digitala materialet.

Sidfot