Header

Hantering av bilder, ljudfiler och filmsekvenser digitalt

Kunskaper

  • Beskriva upphovsrättens grunder för användning av annans digitala material.
  • Resonera om publicering av digitala material, ur ett etiskt perspektiv.

Färdigheter

  • Ladda ned och hantera digitala bilder, ljudfiler och filmsekvenser.
  • Publicera digitalt material på ett ansvarsfullt sätt.

Sidfot