Header

Service och bemötande

Kunskaper

  • Beskriva innebörd och betydelse av god service och gott kundbemötande.
  • Beskriva sambandet mellan god kunskap om arbetsplatsens varor/tjänster och leverans av god service.
  • Förklara skillnaden mellan privat, personligt och professionellt ur ett bemötandeperspektiv.

Färdigheter

  • Tillämpa god service, bemötande och förhållningssätt utifrån arbetsplatsens instruktioner.
  • Hantera stressiga situationer med bibehållet fokus på god service.
  • Förhålla sig till lagar och krav på säkerhet, även i situation då de inte stämmer överens med kundens önskemål och/eller handlingar.

Sidfot