Header

Kompetenser för rollen

  • Kan tillämpa specialiserade kunskaper och färdigheter inom transportledningsarbete i återvinningsbranschen.
  • Kan självständigt ta ansvar för planering, övervakning och daglig drift, utifrån de faktorer som avgör uppdragets genomförande.
  • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.

Sidfot