Header

Följande färdigheter krävs

  • Kan planera och leda komplexa processer inom transportledningsarbete.
  • Kan värdera och säkerställa uppdrag utifrån säkerhetsföreskrifter, lagstiftning, regelverk och andra behörigheter.
  • Kan arbeta proaktivt i arbetsprocesser, för att säkerställa avtalsvillkor och leverans.
  • Kan analysera och hantera uppkomna avvikelser som eventuellt kan påverka transportarbetet.
  • Kan resonera om och förhålla sig till förekommande begrepp, ansvar, säkerhet och samverkan inom området arbetsmiljö.

Sidfot