Header

Bakgrund yrkesprofiler

Bland Sobonas medlemsföretag finns olika former av verksamheter som till exempel insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och som inte faller under producentansvaret.

Under 2019 har deltagande bolag utvecklat yrkesprofiler som numera finns som verktyg i projektet. Utvecklingsarbetet är sprunget ur Återvinningsuppropet och lyfter vikten av att tänka annorlunda och bredare vid kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad väg in i arbete inom avfallshantering och återvinning i hela Sverige.

Utvecklingen av yrkesprofilerna har skett tillsammans med Sobonas branschråd Vatten och Miljö med delfinansiering av Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Tillväxtverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessutom har en nationell kvalitetssäkrande panel genomförts. I panelen deltog representanter från: Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona, Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under 2020 har bedömningsplaner, checklistor och lokala förutsättningar på företagsnivå utvecklats. De första bedömarna har utbildats inom ramen för OCN-metoden för att kunna starta upp validering på sina företag.

Sidfot