Header

Kunskaper som medarbetaren ska ha

  • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom återvinningsbranschen.
  • Har kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
  • Har kunskap om renhållningsbilens olika delar, funktion, knappar och reglage kopplat mot insamlingsarbetet.

Sidfot