Header

Följande färdigheter krävs

Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv och i samarbete med renhållningsbilens chaufför.

Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.

Kan utföra uppgifter kring skötsel av renhållningsbil, samt rapportera vidare eventuella behov av översyn.

Kan informera kunder om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom sitt eget arbetsområde.

Kan registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information, enligt arbetsplatsens rutiner.

Sidfot