Header

Kunskaper som medarbetaren ska ha

  • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom avfallshantering och återvinning.
  • Har kunskap om arbetsmiljöregler, lokala föreskrifter och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
  • Har fördjupad kunskap om insamlingsarbete av olika typer av fraktioner med renhållningsbil.

Sidfot