Header

Följande färdigheter krävs

  • Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv.
  • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och enklare service av tung lastbil, samt rapportera eventuella behov av översyn.
  • Kan framföra och arbeta med tung lastbil på ett trafik- och arbetsmiljömässigt säkert sätt.
  • Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.
  • Kan informera kund om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom eget arbetsområde.
  • Kan registrera, rapportera och dokumentera, enligt arbetsplatsens rutiner.

Sidfot