Chaufför renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil ansvarar för planering och genomförande gällande insamling av material som ska behandlas/destrueras, återvinnas och återbrukas. Förutom att framföra och arbeta med tung lastbil på ett säkert sätt, krävs fördjupad kunskap om olika material för att kunna hantera dessa på ett säkert, miljö- och arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

Därför kräver rollen också att individen arbetar utifrån riskbedömning och med ett säkerhetstänk kopplat mot omgivning och tredje man, eftersom arbetet till stora delar utförs i miljöer där människor frekvent vistas.

Möten med människor

Rollen innebär också möten med människor som behöver information och vägledning. Därför behövs en god kunskap om avfallshantering och återvinning. Dessutom behövs en god förmåga att möta och anpassa sin kommunikation utifrån olika typer av individer.

Chaufför renhållningsbil arbetar ofta ensam, vilket ställer krav på ett stort mått av självständighet och ansvar, särskilt kring frågor som berör hantering av oförutsedda händelser, risker och säkerhet.

Rollen kräver att individen kan värdera information, prioritera utifrån uppkomna situationer och samt utföra sina arbetsuppgifter inom utsatta tidsramar. Dessutom har arbetsplatsen oftast en hög närvaro av tredje man. Därför är förmågan att informera och möta människor med respekt viktigt.

Yrkesprofilen utvecklades under 2018 och med i processen var representanter från Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., BORAB (Bollnäs Ovanåker Renhållning AB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kommunal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Nacka vatten och avfall, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nodra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Renova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sobona, Sysav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Söderhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sörab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Transportarbetarförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Tyréns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vakin (Vatten och avfallskompetens i Norr). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chaufför renhållningsbil

Chaufför renhållningsbil ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för avfallshantering och återvinning.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-4. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 3 och 4. Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Yrkesbevis Chaufför – renhållningsbil inom avfallshantering och återvinning är sedan 2021 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (referensnummer: 210001). Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar. Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Nivå 4

Individen har fördjupade kunskaper inom ett specifikt område, vilket innefattar att välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.

Individen kan ta initiativ, reflektera och organisera och utföra uppgifter självständigt, kritiskt värdera, förhålla sig till och dra slutsatser gällande valet av källor och gemensamma resultat.

Individen kan också ta ansvar i samarbete med andra och i viss utsträckning leda och utvärdera andras arbete.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

galve-energi-2

Kunskaper, färdigheter och kompetenser för yrkesrollen

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom avfallshantering och återvinning.
 • Har kunskap om arbetsmiljöregler, lokala föreskrifter och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
 • Har fördjupad kunskap om insamlingsarbete av olika typer av fraktioner med renhållningsbil.

Följande färdigheter krävs

 • Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och enklare service av tung lastbil, samt rapportera eventuella behov av översyn.
 • Kan framföra och arbeta med tung lastbil på ett trafik- och arbetsmiljömässigt säkert sätt.
 • Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.
 • Kan informera kund om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom eget arbetsområde.
 • Kan registrera, rapportera och dokumentera, enligt arbetsplatsens rutiner.

Kompetenser för rollen

 • Kan ta eget ansvar för planering, säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö vid transport och insamling av avfall med renhållningsbil.
 • Kan självständigt värdera och ta ansvar för hantering, sortering, risker och tömning av avfall vid insamlingsarbete med renhållningsbil.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.
 • Innehar obligatoriska behörigheter för yrkesbeviset: C-körkort och Yrkeskompetensbevis (YKB), utfärdat av Transportstyrelsen.

Yrkesbevis

 • Den uppdelning i delkvalifikationer som gjorts syftar till att synliggöra och tydliggöra omfattningen av det kunnande som krävs för att arbeta som chaufför inom renhållning. Att tydliggöra att rollen är diversifierad och kräver kunnande inom flera områden. En förutsättning för att erhålla ett yrkesbevis är, förutom att bli godkända inom samtliga fyra delkvalifikationer, att man kan uppvisa giltigt C-körkort och Yrkeskompetensbevis (YKB) utfärdat av Transportstyrelsen.

  Delkvalifikationer är:
  1. Tung lastbil - renhållning
  2. Grunder i avfallshantering
  3. Interpersonell kommunikation, service och bemötande
  4. Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.

Kunskaper som medarbetaren ska ha

 • Har god kunskap om syfte och vision med svensk avfallshantering och gällande säkerhetsföreskrifter, samt om avfallstrappans steg, sortering och hantering av olika typer av fraktioner förekommande inom avfallshantering och återvinning.
 • Har kunskap om arbetsmiljöregler, lokala föreskrifter och säkerhet som gäller för uppdraget och yrkesrollen.
 • Har fördjupad kunskap om insamlingsarbete av olika typer av fraktioner med renhållningsbil.

Följande färdigheter krävs

 • Kan planera och utföra dagligt insamlingsarbete av avfall, ur ett ergonomiskt perspektiv.
 • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och enklare service av tung lastbil, samt rapportera eventuella behov av översyn.
 • Kan framföra och arbeta med tung lastbil på ett trafik- och arbetsmiljömässigt säkert sätt.
 • Kan utföra riskbedömning och värdering gällande avfallsslag, med hänsyn tagen till omgivning, underlag och tredje man.
 • Kan informera kund om avfallshantering och ge sorteringsanvisningar inom eget arbetsområde.
 • Kan registrera, rapportera och dokumentera, enligt arbetsplatsens rutiner.

Kompetenser för rollen

 • Kan ta eget ansvar för planering, säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö vid transport och insamling av avfall med renhållningsbil.
 • Kan självständigt värdera och ta ansvar för hantering, sortering, risker och tömning av avfall vid insamlingsarbete med renhållningsbil.
 • Kan vägleda och anpassa kommunikation utifrån målgrupp och/eller situation utifrån arbetsplatsens värdegrund, riktlinjer och säkerhet.
 • Innehar obligatoriska behörigheter för yrkesbeviset: C-körkort och Yrkeskompetensbevis (YKB), utfärdat av Transportstyrelsen.

Yrkesbevis

 • Den uppdelning i delkvalifikationer som gjorts syftar till att synliggöra och tydliggöra omfattningen av det kunnande som krävs för att arbeta som chaufför inom renhållning. Att tydliggöra att rollen är diversifierad och kräver kunnande inom flera områden. En förutsättning för att erhålla ett yrkesbevis är, förutom att bli godkända inom samtliga fyra delkvalifikationer, att man kan uppvisa giltigt C-körkort och Yrkeskompetensbevis (YKB) utfärdat av Transportstyrelsen.

  Delkvalifikationer är:
  1. Tung lastbil - renhållning
  2. Grunder i avfallshantering
  3. Interpersonell kommunikation, service och bemötande
  4. Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö.

Nedladdningsbara dokument