Header

Yrkesbevis återvinningsarbetare på ÅVC

Yrkesbevis Återvinningsarbetare på ÅVC är sen 2020 inplacerad som en kvalifikation på SeQF-nivå 4 (referensnummer: 200001). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid godkänt resultat genereras ett yrkesbevis såväl som kvalifikationsbeviset.

Den uppdelning i delkvalifikationer som gjorts syftar dels till att tydliggöra de mest centrala delarna i det arbete som utförs på återvinningscentral.

Uppdelningen syftar också till att skapa möjligheter för bransch och enskilda företag att hitta samverkan och samarbete med utbildningsanordnare och andra lärande verksamheter i att skapa nya vägar in i branschen, antingen genom att arbeta med hela kvalifikationen eller med vissa delkvalifikationer.

Målet är att attrahera nya målgrupper och säkerställa adekvat kompetens för arbete på återvinningscentral. Uppdelningen ger också möjlighet för enskilda individer som av olika anledningar inte når upp till full kvalifikation att erhålla erkännande för delar av kvalifikationen via OCN-metoden.

  1. Ramparbete på återvinningscentral
  2. Framföra maskin på återvinningscentral
  3. Mottagning av farligt avfall på återvinningscentral
  4. Montering, underhåll och reparation av kärl på återvinningscentral
  5. Grunder i avfallshantering
  6. Interpersonell kommunikation, service och bemötande
  7. Ergonomi, säkerhet och risker inom arbetsmiljö

Sidfot