Header

Följande färdigheter krävs

  • Kan utföra daglig tillsyn, skötsel och underhåll av ramp, avfallskärl, containrar och maskiner.
  • Kan planera för och utföra arbete med redskapsbärare på ett säkert sätt med hänsyn till omgivning, underlag, tredje man, ekonomi och miljöpåverkan.
  • Kan hantera olika avfallsslag på ett säkert sätt och utföra arbetsmoment utifrån gällande skötsel-, sorterings- och säkerhetsföreskrifter, även ur ett ergonomiskt perspektiv.
  • Kan informera och ge sorteringsanvisningar, förklara varningstexter och symboler, samt tillämpa god service, gott bemötande och korrekt förhållningssätt gentemot kund utifrån arbetsplatsens instruktioner.
  • Kan analysera, registrera, rapportera och dokumentera nödvändig information enligt återvinningscentralens rutiner.

Sidfot