Header

Grunder i avfallshantering

Kunskaper

  • Redogöra för syfte och vision med svensk avfallshantering och vilken lag som reglerar det.
  • Beskriva verksamhetens styrning och ansvarsfördelning på nationell, kommunal och individuell nivå.
  • Förklara avfallstrappans syfte och fem steg, samt hur den påverkar den dagliga verksamheten.
  • Redogöra för vad som menas med avfall, ge exempel på olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras.

Färdigheter

  • Tillämpa grundläggande terminologin inom avfallshantering och söka efter vidare information vid behov.
  • Informera kunder om bakgrund och regler för avfallshantering och återvinning, samt vägleda dem rätt.

Sidfot