De beskriver vad individer behöver kunna i en specifik yrkesroll. De är formulerade som läranderesultat, utifrån kunskaper och färdigheter i moduler. Yrkesprofilerna är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. Yrkesprofilerna ligger som grund för validering. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.