Detta är yrkesprofiler

Med hjälp av nationella yrkesprofiler skapas samsyn. De ger även ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden om vad personer faktiskt ska kunna. Bransch efter bransch inom Sobona upptäcker fördelen med att arbeta med nationella yrkesprofiler.

Detta är yrkesprofiler

Med hjälp av nationella yrkesprofiler skapas samsyn. De ger även ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden om vad personer faktiskt ska kunna. Bransch efter bransch inom Sobona upptäcker fördelen med att arbeta med nationella yrkesprofiler.

Vad är yrkesprofiler?

Det är ett praktiskt verktyg som skapar struktur och effektivitet eftersom det tydligt visar vad personer ska kunna enligt en yrkesprofil. Tack vare de nationella yrkesprofilerna blir det lättare att ställa krav. Det kan vara i medlemsföretagens egen verksamhet, inför en ny anställning eller vid upphandling av inhyrd personal.

Vem passar det för?

För dig som vill synliggöra kompetens och kunskap för att på så vis tydligt beskriva vad en person behöver kunna inom ett visst yrke eller yrkesområde. Det blir lättare att jämföra kvalifikationer mellan studier och yrkesliv.

Vilka fördelar har de nationella yrkesprofiler?

Genom att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som en yrkesroll eller ett yrkesområde innehåller, kan även statusen för yrket i stort höjas. Det blir lättare att säkra upp att medlemsföretaget faktiskt får den kompetens som de söker efter. Det blir mer attraktivt att vara en del av den aktuella branschen.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du synliggör företagets kompetensbehov, stärker det interna arbetat och rustar er för framtiden genom att prata ett gemensamt nationellt språk om vad personer behöver kunna. Det blir enklare att rekrytera och lättare att ställa om strategierna för kompetensförsörjningen.

Dokument & modeller

Länkar

Mer om yrkesprofiler

Relaterade filmer

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens

Sobona, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft. Medlemsföretag kan hitta nya medarbetare, samtidigt som kompetenta yrkespersoner kommer ut i arbetslivet.

Energiuppropet och yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett jättestort rekryteringsbehov under överskådlig tid av jättemånga olika yrkeskategorier. Därför är uppropen oerhört viktiga för branschen.

Återvinningsuppropet och Yrkesprofiler

Vi står inför en jätteutmaning när det gäller kompetensbrist. Återvinningsuppropet är branschens upprop kring att rekrytera smartare. Vi löser kompetensfrågor, sysselsättningsfrågor och samhällsfrågor genom att öppna upp för möjligheter för folk att kunna vara en del av ett arbetsliv, att ha tillhörighet.

Vattenuppropet och Yrkesprofiler inom VA

Vattenuppropet är branschens uppdrag kring att rekrytera smartare. Man står inför stora utmaningar i branschen. Det är viktigt att vi inte låter resurser ligga oanvända i samhället. Vi måste vidga våra vyer och tänka lite större. Inkludering och mångfald ska vara en naturlig del i det. Välkomnar man olikheter i företag skapar man förutsättningar att våga, våga vara mer kreativ och ta egna initiativ.

Vill du veta mer om yrkesprofiler?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning