Yrkesprofiler skapar samsyn och ger ett gemensamt språk

Med hjälp av yrkesprofiler skapas tydlighet och insikter över vad individer behöver kunna inom ett yrkesområde. De ger ett gemensamt språk kring olika yrken och yrkesområden. Bransch efter bransch upptäcker fördelen med att arbeta med nationella yrkesprofiler.

Vad är yrkesprofiler?

De beskriver vad individer behöver kunna i en specifik yrkesroll. De är formulerade som läranderesultat, utifrån kunskaper och färdigheter i moduler. Yrkesprofilerna är nationellt förankrade och överenskomna av berörda parter och företag inom branschen. De är också ett verktyg för fortlöpande kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen.

Vem passar det för?

Yrkesprofilerna används vid planering och genomförande av rekryteringar, introduktionsprogram och kompetensutveckling. De kan också användas som underlag för att ställa krav vid upphandlingar eller innehåll i utbildningar. Tack vare yrkesprofiler blir det också lättare att jämföra kvalifikationer mellan studier och yrkesliv.

Vilka fördelar har yrkesprofiler?

De är ett praktiskt verktyg som skapar struktur och effektivitet eftersom de visar vad individer behöver kunna. Yrkesprofiler stärker det interna arbetet eftersom de skapar ett gemensamt språk. Det blir enklare att rekrytera och vidareutveckla befintliga medarbetare samt lättare att ställa om strategierna för kompetensförsörjningen vid behov.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Genom att synliggöra vilka kunskaper och kompetenser som en yrkesroll eller ett yrkesområde innehåller, kan statusen för yrket höjas. Det blir lättare att säkra upp att företaget får den kompetens som de söker efter och det blir mer attraktivt att vara en del av branschen.

Sobonas nationella yrkesprofiler

  • Faktablad deltagare
  • Faktablad företag
  • Energi yrkes­specifika moduler
  • Återvinning yrkes­specifika moduler

Kalmar läns museum skapar tydlighet genom yrkesroller och förstärker upplevelsen av varumärket

Kalmar läns museum skapar tydlighet genom yrkesroller och förstärker upplevelsen av varumärket. Förutom 80 tillsvidareanställda medarbetare möts de av ett 40-tal timanställda, studenter och praktikanter varje år.

Lärande på arbetsplatsen

Genom att tydliggöra vad individen behöver kunna i och med de nationella yrkesprofilerna och därigenom synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet, underlättas och utvecklas lärandet på arbetsplatsen.

Mer om yrkesprofiler

Yrkesprofiler ska ge en mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. De kan också visa på lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom yrkesprofilerna kan en mer systematisk och kvalitetssäkrad kompetensutveckling ske, utifrån gemensamt definierade läranderesultat.

Så här tas en yrkesprofil fram

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

1. Allt börjar med förberedelse:

Representanter som ska vara med i workshops väljs ut. Individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området är med.

2. Dags för workshops:

Nu är det dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara av jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

3. Yrkesprofilen utvecklas.

Resultatet av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

4. Blir det rätt och riktigt?

Branschpanelen består av åtta till femton representanter från olika parter och företag inom branschen. De går igenom och ger sin återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process.

5. Slutgiltiga justeringar.

Innehållet revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter till panelen godkänner en slutlig version.

6. Yrkesprofilen är färdig.

Innehållet i profilen är anpassat och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan kan göras för att yrkesprofilen ska kunna nivåplaceras i SeQF.

yrkesprofilering

SeQF jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Frameworklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Många europeiska länder är anslutna.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Så här hänger yrkesprofiler ihop med validering

Yrkesprofiler är helt nödvändiga för att kunna göra en validering av en individs kunskaper, färdigheter och kompetenser. Genom validering blir allt lärande synligt, oavsett var, hur och när det har förvärvats.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att matchningen på arbetsmarknaden fungerar bättre eftersom processen tydliggör behov och tillgänglig kompetens. Validering ger möjligheter att anställa och utveckla nya medarbetare med rätt kompetenser. Vi samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden vid valideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofiler ska ge en mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning

Yrkesprofiler är ett bra sätt att möta företagens behov av nya medarbetare och samtidigt visa på en kvalitetssäkrad grundläggande nivå för anställningsbarhet. De kan också visa på lärandet som sker på arbetsplatsen.

Genom yrkesprofilerna kan en mer systematisk och kvalitetssäkrad kompetensutveckling ske, utifrån gemensamt definierade läranderesultat.

Så här tas en yrkesprofil fram

Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.

1. Allt börjar med förberedelse:

Representanter som ska vara med i workshops väljs ut. Individer med olika kompetenser och erfarenheter inom området är med.

2. Dags för workshops:

Nu är det dags att gå igenom vad en individ behöver kunna för att klara av jobbet. Detta steg utförs i grupper med fem till sex deltagare.

3. Yrkesprofilen utvecklas.

Resultatet av workshopen sammanställs och beskrivs i moduler som innehåller läranderesultat och bedömningskriterier.

4. Blir det rätt och riktigt?

Branschpanelen består av åtta till femton representanter från olika parter och företag inom branschen. De går igenom och ger sin återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process.

5. Slutgiltiga justeringar.

Innehållet revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter till panelen godkänner en slutlig version.

6. Yrkesprofilen är färdig.

Innehållet i profilen är anpassat och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan kan göras för att yrkesprofilen ska kunna nivåplaceras i SeQF.

yrkesprofilering

SeQF jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Frameworklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Många europeiska länder är anslutna.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Så här hänger yrkesprofiler ihop med validering

Yrkesprofiler är helt nödvändiga för att kunna göra en validering av en individs kunskaper, färdigheter och kompetenser. Genom validering blir allt lärande synligt, oavsett var, hur och när det har förvärvats.

Yrkesprofiler och validering bidrar till att matchningen på arbetsmarknaden fungerar bättre eftersom processen tydliggör behov och tillgänglig kompetens. Validering ger möjligheter att anställa och utveckla nya medarbetare med rätt kompetenser. Vi samarbetar med Nordiskt Valideringsforum och använder OCN-metoden vid valideringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens och kvalitetssäkra lärande

Sobona, Renova, Kommunal, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft.

Energibranschen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom Energiuppropet och nationella yrkesprofiler

Energibranschen kommer ha ett stort rekryteringsbehov under överskådlig tid av många olika yrkeskategorier. Energiuppropet är viktigt för branschen eftersom det ger verktyg för att öka mångfalden på företaget.

Lokala jobbspår med stöd av nationella yrkesprofiler

Utifrån företagens rekryteringsbehov paketerar kommunen, Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna de insatser som behövs för att rusta deltagarna. Lokala jobbspår kan skapas inom alla branscher som har rekryteringsbehov.

Vattenuppropet och yrkesprofiler inom VA

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Återvinningsuppropet och nationella yrkesprofiler bidrar till att tänka kreativt och strategiskt vid kompetensförsörjning

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning