Detta är yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform där arbete kombineras med lärande.


Detta är yrkesintroduktionsanställning

Yrkesintroduktionsanställning är en anställningsform där arbete kombineras med lärande.

Vad är yrkesintroduktionsanställning?

En yrkesintroduktionsanställning, också YA-anställning, är en egen anställningsform för ungdomar, nyanlända eller långtidsarbetslösa där arbete kombineras med lärande. Syftet är att arbetsgivare ska kunna säkerställa sitt kompetensbehov samtidigt som personer får en hjälpande hand in på arbetsmarknaden.

Vem passar det för?

För dig som behöver säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Tack vare anställningsformen får du en bredare rekryteringsbas och kan matcha kompetensbehovet med nyanländas, ungdomars eller långtidsarbetslösas yrkeskunskaper.

Vilka fördelar har yrkesintroduktionsanställning?

Den här anställningen är uppdelad i 75 % arbete och 25 % introduktion och lärande på arbetsplatsen. En fördel är att medlemsföretagen kan skräddarsy innehållet i lärandet för att på så vis utbilda medarbetare så de får rätt kompetens.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Yrkesintroduktionsanställning breddar rekryteringsbasen med mindre formella krav. Du kan skräddarsy innehållet i lärandet och hitta medarbetare med exakt rätt kompetens. Målet är att YA-anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.

Verktygslåda för yrkesintroduktionsanställning

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Dokument & modeller

Länkar

Mer om yrkesintroduktionsanställning

Relaterade filmer

Övik Energi: Yrkesintroduktionsanställning, helt enkelt

Branschen står inför en enorm omställningen genom smarta och självläkande elnät. Detta ställer andra krav på kunnande och då är det viktigt att få in yngre medarbetare.

Vill du veta mer om yrkesintroduktionsanställning?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning